Aankondiging februari avond 2019

Op dinsdag 12 februari 2019 houden de VRZA afd. Zuid-Veluwe en de VERON afd. Wageningen de huishoudelijke
vergaderingen. Volgens de reglementen van de VERON is de vergadering van de VERON alleen toegankelijk
voor VERON leden van de afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON
leden. Op deze avond komen aan de orde: het jaarverslag van de afdelingssecretaris, het financieel
overzicht van de afdeling over 2017, voorstellen voor de verenigingsraad, verkiezing afgevaardigden
naar de verenigingsraad, verkiezing bestuursleden, verkiezing kascontrolecommissie en de begroting over
het lopende verenigingsjaar. Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VERON afd. Wageningen worden
gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in
afzonderlijke ruimtes houden.Eventuele dubbelleden zullen dus moeten kiezen voor een van de twee
huishoudelijke vergaderingen.

Na afloop komen we weer gezellig bij elkaar. Er staat dan een lezing op het programma die door Jan Willem Udo,
PA0JWU wordt gehouden. Hij gaat ons het een en ander vertellen over de historie van Radio Kootwijk waar
vroeger een reusachtige langegolfzender heeft gestaan voor de verbindingen met het voormalig Nederlands Indië
in het nog altijd aanwezige gebouw.

Het wordt dus een avond van HALLO BANDOENG vol nostalgie.

De avond wordt gehouden in de kantine van de korfbalvereniging
C.K.V Reehorst, Langekampweg 4, 6715AV te Ede.

8 januari 2018 – Nieuwjaarsbijeenkomst

Op dinsdag 8 januari organiseren de VERON afdeling Wageningen en de VRZA afdeling Zuid-Veluwe de Nieuwjaarsbijeenkomst. Waarbij we het glas heffen op het komende verenigingsjaar. De locatie is de kantine van de korfbalvereniging CKV Reehorst te Ede. Het adres is Langekampweg 6, 6715AV te Ede, aanvang 20.00 uur. Als u voor het eerst komt: kijk dan even hier voor de juiste locatie en vertrouw niet op uw navigatie apparatuur want die stuurt u de rimboe in. Er is gelegenheid voor onderling QSO, het inleveren en ophalen van QSL-kaarten en bibliotheekbladen.

11 december 2018 – Eindejaarsavond

Op dinsdag 11 december 2018 organiseren de VRZA afdeling Zuid-Veluwe en de VERON afdeling Wageningen de traditionele eindejaarsavond in de kantine van de korfbalvereniging CKV Reehorst te Ede. Het adres is Langekampweg 6, 6715AV te Ede.

Op deze afsluiting van het jaar maken we het gezellig met een hapje en een drankje. Ter verhoging van de feestvreugde houden we een pubquiz. Bereidt u zich voor op het beantwoorden van prikkelende vragen die op onze radiohobby betrekking hebben. Voor deze quiz zullen groepjes worden gevormd die gezamenlijk gaan proberen zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen.

Copyright ©  1996-2020 PI4EDE Alle Rechten voorbehouden

Meer info ? Stuur een mail naar: pi4ede@vrza.nl