De PACC,

Het evenement waar vele van onze leden naar uitkijken. Helaas zal de PACC dit jaar niet in teamverband plaatsvinden. Het is gezien de Corona beperkingen niet mogelijk om een antennepark en tijdelijke shack op te bouwen op de locatie die we daar doorgaans voor gebruiken bij de scouting Tarcicius in Ede. Wolter, PA5WN heeft nog een poging gewaagd om aan het regelement van de PACC het een en ander veranderd te krijgen zodat we vanaf thuis, doormiddel van een roulatie systeem, toch mee zouden kunnen doen als team. Helaas voor ons waren de organisatoren onverbiddelijk en zal er niet van de regels afgeweken mogen worden. Het is van het regelement regel 5.1 (Zenders en ontvangers dienen binnen een cirkel met een diameter van 500 meter te worden opgesteld. Alle antennes gebruikt door de deelnemer moeten fysiek middels kabels met de zenders of ontvangers zijn verbonden) die ons in dat geval in de weg zit.

Er zit voor ons dus niks anders op dan een jaartje geduld te moeten hebben en te hopen dat we er in 2022 als team weer voor kunnen gaan. Individuele deelname aan de PACC kan uiteraard wel.

Wilt u reageren ?Copyright ©  1996-2020 PI4EDE Alle Rechten voorbehouden

Meer info ? Stuur een mail naar: pi4ede@vrza.nl