Door Jaap, PA3BQC & Ad, PE1APE

Radiozendamateur zijn, Wat is dat nou voor een hobby? Radiozendamateurs, u heeft vast wel eens van ze gehoord of over gelezen. Maar, wat zijn dit nou voor mensen die deze hobby bedrijven?

Elke minuut van elk uur, van elke dag, 365 dagen per jaar, communiceren radiozendamateurs over de hele wereld met elkaar.
Het is een manier om nieuwe vrienden te maken terwijl men ontdekkingen en uitvindingen doet waarbij de techniek een voorname positie inneemt.

Amateur-radio wordt beoefend door een groot aantal mensen met dezelfde maar toch ook gevarieerde interesses. Vanwege dit fenomeen is amateur-radio de hobby om internationale relaties en vriendenkringen op te bouwen.

Weet u dan soms een andere manier om contacten te leggen met een astronaut, een zakenman uit Tokio, een student, politieman, een staatshoofd of iemand die op zee een tocht over de wereld maakt? En dit alles doen zonder je huis te hoeven verlaten?
Dat kan alleen maar een ZENDAMATEUR zijn!!.

Radiosignalen kunnen over de hele wereld uitgezonden worden door gebruik te maken van reflecties tegen de ionosfeerlagen of van punt tot punt of via relaiszenders.

Door radiozendamateurs zijn zelfs enkele satellieten gebouwd die ook gebruikt kunnen worden voor het leggen van contacten. Ook zijn er radiozendamateurs die via de maan met de andere kant van de wereld verbindingen maken! De mogelijkheden zijn eigenlijk onbeperkt.

De radiozendamateurs gebruiken niet alleen morse en spraak tijdens hun verbindingen, maar kunnen ook o.a. telex, facsimile en verschillende vormen van televisie gebruiken. Natuurlijk gebruiken de amateurs ook computers bij hun hobby. Als er weer een nieuwe communicatie manier is uitgevonden, al dan niet door radiozendamateurs, dan zullen zij het vaak als eerste gebruiken.
Wat biedt de toekomst? Digitale transmissies, digitale televisie enz.

Je kunt er alleen maar naar raden. Een ding staat vast, als er net zoals in Star Trek een manier is om Captain Kirk te transporteren, dan zullen de radiozendamateurs het ook zeker gebruiken!

Als de radiozendamateur er zeker van is dat zijn spullen werken, dan zal hij gaan rondkijken wat hij er allemaal mee kan doen.
Service verlenen aan buitenstaanders is zeer belangrijk en velen zijn dan ook betrokken geweest bij het onderhouden van noodnetten (watersnood 1953 en 11 september 2001 in Amerika), en zijn nog steeds betrokken bij ontwikkelen van apparatuur etc.

Zelfbouw is altijd een kenmerk geweest van de radiozendamateur. Dit is vooral aanwezig bij diegenen die hun eigen apparatuur ontwikkelen en bouwen. Vele anderen maken hun apparatuur uit bouwpakketten. Maar het belangrijkste is toch de belangstelling die men heeft naar hoe alles functioneert, hoe het te repareren of hoe het te verbeteren is. Reparatiebedrijven zijn niet altijd open en aanwezig als je op zee of in de jungle bent!

Dit alles klinkt natuurlijk zeer interessant, maar hoe wordt je nu radiozendamateur?
Moet je niet tenminste een diploma in de elektronica hebben om de noodzakelijke examens te volbrengen?

Zendamateur zijn ...

Als u dat denkt, dan bent u een beetje warm. Het is verplicht om examens af te leggen om uitzendingen te plegen, maar het is echt niet al te moeilijk om dit te volbrengen. Het is zeker niet noodzakelijk om een afgestudeerde elektronicus te zijn, en de tijd en inspanning die nodig is om een licentie te halen is bijna door iedereen op te brengen die een redelijke interesse heeft in de elektronica en iets meer dan de lagere school heeft doorlopen. Hoe zouden er anders zoveel mensen kunnen zijn die zoveel verschillende beroepen uitoefenen maar toch ook radiozendamateur zijn?

En nu nog wat over de vergunningsnormen en mogelijkheden in Nederland.
In ons land zijn er twee vergunningen de F en N. De eenvoudigste is de N- vergunning, hiervoor moet u een theorie-examen afleggen en de mogelijkheden die u dan geboden kunnen worden moet u zien als een soort eerste kennismaking met deze hobby. De F- vergunning bestaat ook uit een theorie examen, echter wel wat moeilijker dan de N. Deze licentie biedt u ALLE mogelijkheden van het radioamateurisme die maar denkbaar zijn!

De examens worden diverse malen per jaar landelijk afgenomen door de stichting Radio Examens. Het Agentschap Telecom stelt de normen en voorwaarden waaraan een radiozendamateur zich aan moet houden vast. De examens zijn meer keuzevragen over elektronica en voorschriften.

Nu, wij hopen dat u nu een goede indruk heeft over de “koning der hobby’s”, maar als u meer inlichtingen wilt hebben kunt u ons iedere derde Dinsdag van de maand vinden in de kantine van de korfbalvereniging C.K.V. Reehorst ‘45 aan de Langekampweg 4, 6715 AV Ede. De zaal is om 19:30 uur open. Zie het colofon om, indien gewenst, rechtstreeks contact op te nemen met één van de bestuursleden.

Zie ook deze PowerPoint presentatie van de informatieavond dinsdag 24 november 2009.

V.R.Z.A.
VERENIGING VAN RADIO ZEND AMATEURS
AFDELING ZUID-VELUWE