Vereniging van Radio Zend Amateurs - Doel van de vereniging

De VRZA, opgericht in 1951, is een vereniging van, voor en door radiozendamateurs. Zij stelt zich ten doel het radiozendamateurisme te bevorderen en de belangen van haar leden te behartigen. Dit gebeurt o.m. door:

  • Het onderhouden en bevorderen van kontakten op nationaal en internationaal gebied met organisaties en instellingen die zich met het radiozendamateurisme bezighouden (zoals het Agentschap Telecom/EZ, zusterverenigingen, e.d.)
  • Het uitgeven van een verenigingsorgaan (CQ-PA) en andere publikaties die verband houden met het radio-zendamateurisme
  • Het verzorgen van cursussen en cursusmateriaal bij de opleiding voor het amateurradio-zendexamen
  • Zitting te (laten) nemen in de examencommissie voor radio-zendamateurs.
  • Deelname in het Dutch QSL Bureau dat de verzending en ontvangst van QSL-kaarten verzorgt van onze leden
  • Het in stand houden van de verenigingszender PI4VRZ/A
  • Het vormen en in stand houden van plaatselijke of regionale afdelingen.
  • Om het een en ander in goede banen te leiden zijn er regels in de vorm van Statuten, Huishoudelijk Reglement, Basis Afdelings Reglement en het Spelden Reglement.

Jaarlijks wordt een Algemene Leden Vergadering gehouden.Het bestuur van de VRZA legt tijdens deze vergadering rekening en verantwoording af over de gang van zaken en het gevoerde beleid. Ook wordt door het bestuur een beleidsnota en financiële begroting voor het lopende verenigingsjaar gepresenteerd.
Deze vergadering is voor ieder lid toegankelijk en elk lid brengt, indien nodig, persoonlijk zijn stem uit.

 

Lid worden?

De VRZA, voor radioamateurs, heeft een jong bestuur, en een ALV waar elk lid een stem heeft. Het betere alternatief. Word daarom lid van de VRZA voor slechts € 25 per jaar! (En gezinsleden voor slechts € 10 per jaar!)

 

VRZA-Full-Color-Logo-10perc