De PACC,

Het evenement waar vele van onze leden naar uitkijken. Helaas zal de PACC dit jaar niet in teamverband plaatsvinden. Het is gezien de Corona beperkingen niet mogelijk om een antennepark en tijdelijke shack op te bouwen op de locatie die we daar doorgaans voor gebruiken bij de scouting Tarcicius in Ede. Wolter, PA5WN heeft nog een poging gewaagd om aan het regelement van de PACC het een en ander veranderd te krijgen zodat we vanaf thuis, doormiddel van een roulatie systeem, toch mee zouden kunnen doen als team. Helaas voor ons waren de organisatoren onverbiddelijk en zal er niet van de regels afgeweken mogen worden. Het is van het regelement regel 5.1 (Zenders en ontvangers dienen binnen een cirkel met een diameter van 500 meter te worden opgesteld. Alle antennes gebruikt door de deelnemer moeten fysiek middels kabels met de zenders of ontvangers zijn verbonden) die ons in dat geval in de weg zit.

Er zit voor ons dus niks anders op dan een jaartje geduld te moeten hebben en te hopen dat we er in 2022 als team weer voor kunnen gaan. Individuele deelname aan de PACC kan uiteraard wel.

Klant en klaar gebouwde QRM-killers en actieve antennes beschikbaar!

Voor de Rosmalense vlooienmarkt hadden we als lokale afdelingen van VERON en VRZA een aantal QRM killers en actieve antennes gebouwd om zo de clubkassen wat meer vet op de botten te geven.

Omdat de vlooienmarkt niet door is gegaan kunnen we nu deze mooie en zorgvuldig geteste apparaten online aanbieden. De prijs voor de QRM-killer is 50 Euro en de actieve antenne inclusief de in een kastje gebouwde bias-tee voedingsunit bieden we ook aan voor 50 euro. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. De voorraad is beperkt! Ook de bouwkitjes voor deze apparaten zijn nog steeds beschikbaar.

Voor nadere inlichtingen: mail naar PA0MBJ@veron.nl

Geen afdelingsbijeenkomsten i.v.m. Covid-19

Geen afdelingsbijeenkomsten

In verband met de uitbraak van het COVID-19 virus, beter bekend onder de naam “Corona” virus, gaan de bijeenkomsten van april en mei in ieder geval niet door. Mocht de overheid de regelgeving aanscherpen in die zin dat bijeenkomsten voor een nog langere tijd worden verboden zullen wij daar op deze website melding van doen.

Wel gaan de voorgenomen valleironde’s op 145.250 MHz door zoals gepland.

VR voorstellen Veron en 630M transverter

Dinsdag 14 april- VR voorstellen Veron en 630M transverter

Op dinsdag 14 april zal de Veron afd. Wageningen de ingekomen voorstellen voor de verenigingsraad behandelen. Om de gezamenlijke avond niet teveel te belasten met deze Veron aangelegenheid, begint de Veron met de behandeling van de voorstellen om 19:30 uur en hopen we dat de Veron hiermee binnen een uur klaar is.

Daarna is het tijd voor een fris en nieuw idee van Coen, PF1A die de afgelopen maanden een transverter voor de 630 meter middengolfband naar het ontwerp van G3XBM verder heeft uitgewerkt. Hiermee is hij inmiddels zo ver gevorderd dat hij ons deelgenoot kan maken van dit ontwerp en zal hij zijn ervaringen en technische details in een voordracht uit de doeken doen. Een leuk initiatief om weer eens nieuwe hoogfrequent paden in te slaan.

De Valleironde op 145.250 MHz vindt plaats op de maandag ervoor. Meldt u ook zich ook eens in op deze ronde om 20.30 uur.

Verenigingsavond februari

Op dinsdag 11 februari Op deze dinsdag staan de noodzakelijke jaarvergaderingen gepland. Een jaarlijks terugkerende noodzakelijke formaliteit, waar zowel het afgelopen als het komende seizoen besproken worden. Er komen onder andere de volgende items aan bod: financiën van de afdelingen,begroting 2020 en het jaarverslag. Deze formaliteiten worden gescheiden (VRZA en Veron) besproken.

Na deze formaliteiten is het tijd om weer met zijn allen bij elkaar te komen. Daar komen de items waar de meeste van ons naar uit kijken voor 2020 aan bod, zoals de excursies, data voor de velddagen en de komende knutsels.

Na de vergadering kon Mans, PA0MBJ nog even snel een kleine knutsel uitdelen, die hij de vorige bijeenkomst had gepresenteerd. Deze knutsel was de antennestroom indicator in twee varianten, namelijk de coax en de open lijn versie. Beide knutsels zien er goed uit, een leuke gadget die de shack van wat verlichting voorziet.

De Valleironde op 145.250 MHz vindt plaats op de maandag ervoor. Meldt u ook zich ook eens in op deze ronde om 20.30 uur.

Coen, PF1A

Aankondiging februari avond 2019

Op dinsdag 12 februari 2019 houden de VRZA afd. Zuid-Veluwe en de VERON afd. Wageningen de huishoudelijke
vergaderingen. Volgens de reglementen van de VERON is de vergadering van de VERON alleen toegankelijk
voor VERON leden van de afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON
leden. Op deze avond komen aan de orde: het jaarverslag van de afdelingssecretaris, het financieel
overzicht van de afdeling over 2017, voorstellen voor de verenigingsraad, verkiezing afgevaardigden
naar de verenigingsraad, verkiezing bestuursleden, verkiezing kascontrolecommissie en de begroting over
het lopende verenigingsjaar. Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VERON afd. Wageningen worden
gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in
afzonderlijke ruimtes houden.Eventuele dubbelleden zullen dus moeten kiezen voor een van de twee
huishoudelijke vergaderingen.

Na afloop komen we weer gezellig bij elkaar. Er staat dan een lezing op het programma die door Jan Willem Udo,
PA0JWU wordt gehouden. Hij gaat ons het een en ander vertellen over de historie van Radio Kootwijk waar
vroeger een reusachtige langegolfzender heeft gestaan voor de verbindingen met het voormalig Nederlands Indië
in het nog altijd aanwezige gebouw.

Het wordt dus een avond van HALLO BANDOENG vol nostalgie.

De avond wordt gehouden in de kantine van de korfbalvereniging
C.K.V Reehorst, Langekampweg 4, 6715AV te Ede.

Verslag december avond

Op dinsdag 11 december stond de eindejaarsavond gepland. De deuren van de zaal gingen zoals gebruikelijk om half acht open waarna de leden langzaam kwamen binnen druppelen. Er stond voor eenieder deze avond onbeperkt koffie en thee klaar en Bianca had gezorgd voor een tweetal heerlijke taarten. Bianca had deze taarten getrakteerd i.v.m. haar aanstaande verjaardag vrijdag 14 december. Bianca, via deze weg van harte gefeliciteerd.

Fred PA0FVH was op de achtergrond ondertussen druk met de voorbereiding van de geplande pub quiz, zodat deze na de mededelingen van de voorzitters van de beide afdelingen gestart kon worden. Tijdens de mededelingen werden de leden ook op de vergadering voor de aanstaande PACC contest geattendeerd die gepland staat op 16 januari 2019. Na de mededelingen en het uitdelen van consumptie bonnen kon gestart worden met de quiz, die onder het genot van diverse koude en warme hapjes werd gedaan. Na de quiz, die uit een veertigtal soms pittige vragen bestond, werden de scores van de leden opgeteld en de uitslag mede gedeeld. Er waren een aantal zeer mooie scores maar, net zoals er maar één winnaar kan zijn, is er helaas ook iemand met de slechtste score.

Onder het genot van de nog resterende hapjes en drankjes werd en nog wat na gediscussieerd over de quiz.

Kortom een mooie eindejaarsavond.

Coen PF1A

IMG_20181211_203936
IMG_20181211_203927

Copyright ©  1996-2020 PI4EDE Alle Rechten voorbehouden

Meer info ? Stuur een mail naar: pi4ede@vrza.nl