Aankondiging februari avond 2019

Op dinsdag 12 februari 2019 houden de VRZA afd. Zuid-Veluwe en de VERON afd. Wageningen de huishoudelijke
vergaderingen. Volgens de reglementen van de VERON is de vergadering van de VERON alleen toegankelijk
voor VERON leden van de afdeling A43 en eventueel door het afdelingsbestuur uitgenodigde andere VERON
leden. Op deze avond komen aan de orde: het jaarverslag van de afdelingssecretaris, het financieel
overzicht van de afdeling over 2017, voorstellen voor de verenigingsraad, verkiezing afgevaardigden
naar de verenigingsraad, verkiezing bestuursleden, verkiezing kascontrolecommissie en de begroting over
het lopende verenigingsjaar. Omdat onze clubavonden gezamenlijk met de VERON afd. Wageningen worden
gehouden zullen beide verenigingen het eerste deel van de avond hun huishoudelijke vergaderingen in
afzonderlijke ruimtes houden.Eventuele dubbelleden zullen dus moeten kiezen voor een van de twee
huishoudelijke vergaderingen.

Na afloop komen we weer gezellig bij elkaar. Er staat dan een lezing op het programma die door Jan Willem Udo,
PA0JWU wordt gehouden. Hij gaat ons het een en ander vertellen over de historie van Radio Kootwijk waar
vroeger een reusachtige langegolfzender heeft gestaan voor de verbindingen met het voormalig Nederlands Indië
in het nog altijd aanwezige gebouw.

Het wordt dus een avond van HALLO BANDOENG vol nostalgie.

De avond wordt gehouden in de kantine van de korfbalvereniging
C.K.V Reehorst, Langekampweg 4, 6715AV te Ede.

Wilt u reageren ?Copyright ©  1996-2020 PI4EDE Alle Rechten voorbehouden

Meer info ? Stuur een mail naar: pi4ede@vrza.nl