VR voorstellen Veron en 630M transverter

Dinsdag 14 april- VR voorstellen Veron en 630M transverter

Op dinsdag 14 april zal de Veron afd. Wageningen de ingekomen voorstellen voor de verenigingsraad behandelen. Om de gezamenlijke avond niet teveel te belasten met deze Veron aangelegenheid, begint de Veron met de behandeling van de voorstellen om 19:30 uur en hopen we dat de Veron hiermee binnen een uur klaar is.

Daarna is het tijd voor een fris en nieuw idee van Coen, PF1A die de afgelopen maanden een transverter voor de 630 meter middengolfband naar het ontwerp van G3XBM verder heeft uitgewerkt. Hiermee is hij inmiddels zo ver gevorderd dat hij ons deelgenoot kan maken van dit ontwerp en zal hij zijn ervaringen en technische details in een voordracht uit de doeken doen. Een leuk initiatief om weer eens nieuwe hoogfrequent paden in te slaan.

De Valleironde op 145.250 MHz vindt plaats op de maandag ervoor. Meldt u ook zich ook eens in op deze ronde om 20.30 uur.

Wilt u reageren ?Copyright ©  1996-2020 PI4EDE Alle Rechten voorbehouden

Meer info ? Stuur een mail naar: pi4ede@vrza.nl