Print dit formulier uit, vul het in, en stuur het naar h.v.holand@hetnet.nl

of

download het aanmeldingsformulier, vul het in en stuur het naar het onderstaande adres  
 
         
 Toestemmingsformulier "De Vallei"
         
Call/luisternummer ___________________   Voornaam: ___________________________________
         
Geboortedatum: ____:______:________   Voornaam YL/XYL: ___________________________________
         
Voorletterr(s): ___________________   Achternaam: ___________________________________
         
Adres: _____________________________________   Huisnummer: _______________
         
Postcode: _____________   Woonplaats: ___________________________________
         
Telefoonnummer: ______________________   GSM nummer: ___________________________________
         
E-mailadres: ____________________________________________
         
       

Ik wil de nieuwsbrief van "De Vallei"  via dit email adres ontvangen 

  Ja          Nee

         
Ik ben lid van de VRZA    

  Ja          Nee

         
Ik ben lid van de VERON:    

  Ja          Nee

         
De N.A.W. gegevens mogen voor de jaarlijkse ledenlijst worden gebruikt:

  Ja          Nee

         
         
Dit formulier uitprinten en inleveren op een clubavond of opsturen naar:
Rikus van Holland.PD0IAZ
P/A Bauerstraat 12
6717 NK Ede.
E-mail: h.v.holland@hetnet.nl
         
         
Datum:     Handtekening: